Publitas logo

Dit document is voor het gemak vertaald. Alleen het Engelstalige document is rechtsgeldig.

Privacybeleid

BIJGEWERKT: 03 APRIL 2023

1. Inleiding

Dit Privacybeleid is een verklaring (hierna te noemen "Beleid") waarin wordt beschreven hoe wij, Publitas, uw gegevens verwerken en waarin wordt uitgelegd welke keuzes u kunt maken met betrekking tot uw gegevens. Dit Beleid geeft een overzicht van de verzameling en het gebruik van externe persoonsgegevens door Publitas en de doeleinden waarvoor deze gegevens worden gebruikt. We streven altijd naar een evenwicht tussen uw fundamentele recht op privacy en de legitieme belangen van Publitas, met inachtneming van alle toepasselijke regelgeving. 

Als u vragen of zorgen hebt over de manier waarop wij uw informatie verwerken of over dit beleid, kunt u te allen tijde een e-mail sturen naar privacy@publitas.com.

2. Wat verandert er met deze update?

Het is belangrijk voor ons dat u duidelijk kunt begrijpen hoe wij uw gegevens verwerken en welke rechten u hebt op grond van de wetgeving inzake privacy en gegevensbescherming. We hebben onze Privacyverklaring bijgewerkt tot: 

 • Beschrijf meer specifiek wat we doen.
 • Nieuwe manieren van verwerking van persoonsgegevens toevoegen om klanten een nog betere service te bieden.
 • Nieuwe bekendmakingen en keuzes in het kader van deze nieuwe wetten.

3. Wie is Publitas.com?

Het Beleid is van toepassing op Publitas.com B.V., J.H. Oortweg 21, 2333 CH Leiden, Nederland, (Publitas," of "wij", "ons", "onze"). Wij zijn wereldwijd actief en werken samen met vele anderen. Om ons beter te leren kennen kunt u kijken bij Over ons. 

Merk op dat onze dochteronderneming WePublish een apart privacybeleid heeft, dat u hier kunt vinden.

Wij bezitten of beheren geen websites van derden, inhoud of bedrijven van Klanten. Wij controleren, adviseren of onderschrijven niet de inhoud, producten, diensten, privacybeleid of praktijken van deze websites van derden. Het is daarom belangrijk dat u kennis neemt van het privacybeleid van deze derden op hun website. 

4. Wat doen we?

Het is onze missie om het onze klanten mogelijk te maken interactieve en shoppable content te creëren die kan worden gepromoot via verschillende distributienetwerken. Wij verzamelen gegevens om de prestaties van de inhoud te begrijpen en helpen u uw engagement en conversieresultaten te optimaliseren.

5. Hoe kunt u contact met ons opnemen?

Wij beoordelen regelmatig of wij dit beleid naleven. Wij toetsen het Beleid ook regelmatig aan regelgeving en interpretaties daarvan. Vragen, opmerkingen of feedback over (de updates van) dit Beleid zijn welkom. Vragen, opmerkingen en verzoeken met betrekking tot dit Beleid zijn welkom en moeten in eerste instantie worden gericht aan uw contactpersoon bij Publitas of aan privacy@publitas.com.

6. Waarop is dit beleid van toepassing? 

Dit Beleid heeft betrekking op de verwerking van persoonsgegevens door onze openbare websites en diensten en op de verwerking van persoonsgegevens wanneer u met ons communiceert. Het beschrijft ook de verwerking van informatie die wordt verstrekt of verzameld op andere websites en applicaties waar dit beleid is geplaatst of geïntegreerd in ander beleid of waar Publitas wordt genoemd als derde partij. Dit kan betrekking hebben op onze digitale eigendommen of op toepassingen die we beschikbaar stellen op websites of platforms van derden, zoals Shopify. We volgen dit beleid in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving op de plaatsen waar we actief zijn. In sommige gevallen kunnen wij aanvullende privacyverklaringen verstrekken die specifiek zijn voor bepaalde producten, praktijken of regio's. Die voorwaarden moeten samen met dit Beleid worden gelezen.

Hieronder vindt u een overzicht van de verzameling en het gebruik van persoonsgegevens door Publitas en de doeleinden waarvoor deze gegevens worden gebruikt. We streven altijd naar een evenwicht tussen uw fundamentele recht op privacy en de legitieme belangen van Publitas, met inachtneming van alle toepasselijke regelgeving.

7. Wie ben jij?

Een groot deel van dit beleid is verdeeld in secties op basis van de manier waarop u met ons communiceert. U bent ofwel een bezoeker van de site, een lezer van inhoud, een prospect, een klant of een kandidaat. Bepaal welk type gebruiker u bent op basis van de onderstaande definities. Voor elk type gebruiker leggen wij uit welke informatie wij verzamelen, welke technologieën wij gebruiken, hoe wij deze informatie delen en wat uw rechten zijn.

 • Websitebezoeker: U bent een Websitebezoeker wanneer u onze websites, webpagina's, interactieve functies, blogs en hun respectieve inhoud op publitas.com (hierna allemaal "onze websites" genoemd) bezoekt en ermee interageert.
 • Content Lezer: U bent een Content Reader als u een pagina bezoekt van een website of applicatie van een van onze klanten om hun content te bekijken die is gemaakt met onze software. U weet dat u met Publitas werkt als u tekst ziet waarin wordt verwezen naar Publitas (bijvoorbeeld "Aanbevolen door Publitas", "door Publitas", het Publitas logo). Een Klant kan Publitas diensten hebben gelabeld voor zijn eigen aanbod. In dat geval moeten Klanten hun gebruik van Publitas bekendmaken in hun privacybeleid. Wij maken onze Klanten hierop attent en moedigen hen aan dit te doen.
 • Prospect: U bent een Prospect wanneer u interesse toont in de diensten van Publitas. U bent ook een Prospect als wij ervan overtuigd zijn dat het bedrijf waarvoor u werkt veel baat zou hebben bij de diensten van Publitas.
 • Klant: U bent een Klant wanneer u e-mailt met Publitas over diensten namens het bedrijf waarvoor u werkt. U bent ook een Klant wanneer u zich namens het bedrijf waarvoor u werkt registreert om gebruik te maken van de Publitas diensten. Dit betekent dat u uw klantenaccount aanmaakt, activeert of gebruikt of interageert met onze websites, webpagina's, interactieve functies, blogs en hun respectieve inhoud met app.publitas.com ("Publitas CMS") en support.publitas.com ("Publitas support").
 • Kandidaat: Je bent een Kandidaat als je hebt gesolliciteerd naar een baan bij Publitas, een open sollicitatie hebt gestuurd of als onze recruiters contact met je opnemen via platforms die zijn gericht op werving omdat ze denken dat je goed zou passen bij een bepaalde functie binnen Publitas.com.

8. Wat we doen 

8.1 Algemene informatie van toepassing op alle

In het algemeen verwerkt Publitas informatie die we rechtstreeks van u ontvangen, die automatisch wordt verzameld wanneer u Publitas gebruikt of onze websites bezoekt, en die Publitas verzamelt van derden. Dit beleid is echter slechts gedeeltelijk van toepassing op de verwerking van uw gegevens door derden via uw gebruik van integraties van derden die beschikbaar zijn via onze services. Ga rechtstreeks naar de websites van deze derden voor meer informatie over hun privacy- en gegevensbeschermingsbeleid.

Wij gebruiken uw informatie om onze websites en diensten te exploiteren, met u te communiceren, transacties te verwerken, voor beveiliging en fraudepreventie, en om aan de wet te voldoen. In het bijzonder kunnen wij uw informatie verwerken om:

 • Diensten aan u verlenen en ons bedrijf runnen
 • Onze diensten onderhouden, aanbieden en verbeteren
 • Help ons de interesses en behoeften van gebruikers beter te begrijpen en Publitas voor u aan te passen
 • Analyseren en onderzoeken hoe u omgaat met onze websites en toepassingen
 • Publitas en jou beschermen, bijvoorbeeld:
  • Beveiliging van onze systemen en producten tegen fraude of ongeoorloofde activiteiten
  • Identificeren, oplossen van problemen en verhelpen van bugs en fouten
  • Voldoen aan wereldwijde wet- en regelgeving
 • Te goeder trouw vermeende schendingen van onze servicevoorwaarden onderzoekenvice
 • Te goeder trouw te voldoen aan een geldige wettelijke dagvaarding, verzoek of ander wettig proces dat voldoet aan de vereisten van onze Richtlijnen voor wetshandhaving of die wij anderszins noodzakelijk achten om te reageren op
 • Als u Publitas gebruikt als onderdeel van een organisatie, bedrijf of academische instelling, verwerkt Publitas uw informatie zoals vereist door ons contract met uw organisatie of academische instelling. Deze contractuele voorwaarden kunnen afwijken van, en in geval van conflicten prevaleren boven, het gebruik dat wordt beschreven in deze Privacyverklaring.

Daarnaast gebruiken we informatie over uw gebruik van Publitas, accountgegevens (zoals uw e-mailadres en naam) en informatie met betrekking tot integraties van derden om:

 • Vergemakkelijken van rapportage en analyseren van de prestaties van het Publitas platform of de functies die in Publitas beschikbaar zijn.
 • Zorg voor webinars of openbare presentaties
 • Publitas aantonen
 • Uw informatie verwerken op uw aanwijzing
 • Apparaatoverschrijdend beheer van uw account bieden. We kunnen bijvoorbeeld dezelfde unieke gebruikers op meerdere browsers of apparaten (zoals smartphones of tablets) lokaliseren of proberen te lokaliseren, of samenwerken met serviceproviders die dit doen, om uw voorkeuren op verschillende apparaten op te slaan en het gebruik van onze services te analyseren. Als u wilt voorkomen dat Google u op deze manier op verschillende apparaten kan lokaliseren, kunt u de Google Analytics Opt-out Browser Add-on installeren.
 • U ondersteuning bieden en uw feedback krijgen

Tenzij anderszins wettelijk verboden, kunnen wij de informatie die wij via uw gebruik van onze diensten verzamelen combineren met informatie die wij uit andere bronnen ontvangen, zowel online als offline, en die gecombineerde informatie gebruiken zoals hierboven uiteengezet.

8.2 Wanneer u een websitebezoeker bent

We willen begrijpen welke diensten op onze websites u interesseren en we willen u herinneren aan de diensten die we aanbieden wanneer u niet op onze websites bent. Om dit te doen, verzamelen we de volgende informatie van uw apparaat:

 1. IP adres; 
 2. User Agent-gegevens: apparaattype (bv. iPhone), browsertype (bv. Chrome), besturingssysteem (bv. iOS); 
 3. De bezochte pagina's op onze websites;
 4. Het tijdstip van het bezoek (en de bijbehorende tijdzone); 
 5. Verwijzende URL's en andere informatie die gewoonlijk in HTTP-verzoeken wordt doorgegeven, zoals informatie die ons vertelt hoe u op onze websites terecht bent gekomen, browsertype en -instellingen, verwijzende/exitpagina's en URL's, aantal klikken, taalvoorkeuren, schermoplossing en soortgelijke informatie;
 6. Informatie verzameld als gevolg van deelname aan beta-tests, zoals foutenrapporten of door u verstrekte feedback;
 7. Mogelijk informatie over uw interactie met onze websites, zoals waar u klikt, hoe lang u een pagina bezoekt, uw scrollen, muisbewegingen, inzendingen, videoweergaven, fouten en andere gegevens om ons te helpen uw ervaring beter te begrijpen en u de beste gebruikerservaring te bieden;
 8. Apparaatinformatie en -activiteit wanneer u Publitas gebruikt via een mobiel apparaat, zoals het type apparaat dat u gebruikt, apparaat-ID's, versie van het besturingssysteem, voorkeurstaal en mobiele netwerkinformatie om ervoor te zorgen dat wij u de juiste versie van onze applicatie aanbieden; en
 9. Afgeleide apparaatgeolocatie-informatie, zoals een geschatte geografische locatie afgeleid van een IP-adres.
 10. Site statistieken, tenzij u deze mogelijkheid heeft uitgeschakeld via Google Analytics of soortgelijke tools.

Daarnaast kunnen we ook uw naam en e-mailadres of andere gevraagde contactgegevens verzamelen als u ermee instemt uw gegevens naar ons te sturen. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer u zich aanmeldt voor het ontvangen van nieuws, aanbiedingen en dergelijke van Publitas via e-mail en gebruik maakt van onze chat widget. Dit is ook het geval wanneer u zich aanmeldt voor een proefformulier, indien beschikbaar. De gegevens worden dan gebruikt om uw verzoek op te volgen en/of u toegang te verlenen tot uw klantenaccount. Voor ditzelfde doel kunnen wij onze communicatie met u bijhouden en interacties met onze e-mail- en chatberichten volgen. Wij doen dit door UTM-parameters te verzamelen. 

8.3 Wanneer u een inhoudslezer bent

Naast de informatie die we kunnen verzamelen van u als websitebezoeker, kunnen we gegevens verzamelen om de Publitas diensten te verbeteren om klanten te ondersteunen bij het verbeteren van hun eigen diensten. We doen dit door gebruik te maken van cookies, UTM-parameters en mogelijk ook UUID. 

Wanneer u als Content Reader voor het eerst een website van een klant bezoekt (bijv. metro.com), plaatst Publitas een cookie op uw apparaat om een tijdelijke UUID te genereren. Bij elk nieuw bezoek wordt een nieuwe UUID aangemaakt.

Publitas kan bijvoorbeeld weten dat deze UUID (die u zou kunnen zijn op uw Macbook Air in Metro met Chrome als browser) graag seizoensgebonden voedselrecepten bekijkt. We weten misschien dat u ook graag op zoek gaat naar weekaanbiedingen, maar alleen als dit binnen hetzelfde bezoek en dezelfde catalogus gebeurt. We hebben geen UUID's die verschillende bezoeken, apparaten, catalogi of andere permanente gegevens omvatten waarmee we herhaald gedrag aan één UUID kunnen koppelen. Dat is alles. Wanneer u interactie heeft met Publitas verzamelen we geen reguliere persoonlijke gegevens van u, zoals uw e-mailadres of naam. Daarom kunnen we uw naam niet koppelen aan die UUID. De UUID is alleen toegankelijk in het geheugen van de toepassing die de catalogus weergeeft. Hij is niet toegankelijk voor partnerwebsites, klantenwebsites of iets dergelijks.

Klanten kunnen het gebruik van de Publitas trackers op hun eigen websites openbaar maken. Publitas kan ook bepaalde vertrouwde externe partners toestaan om gegevens te verzamelen via cookies zoals Google Analytics. In dergelijke gevallen geeft Publitas de gegevens die Publitas verzamelt over Content Readers niet door aan deze derden, maar staat zij toe dat deze derden rechtstreeks gegevens verzamelen (met inbegrip van persoonsgegevens) voor fraude- en/of beveiligingsdoeleinden of om meetgegevens te verstrekken aan Klanten (zoals het aantal conversies en/of impressies). Een dergelijke verzameling valt onder het Privacybeleid van deze derden.

Klanten kunnen informatie aan ons verstrekken wanneer wij handelen in naam van de Klant. Aangezien Publitas geen directe relatie heeft met Content Lezers die interactie hebben met Websites van Klanten, vertrouwen we op onze Klanten voor het bepalen van de rechtsgrondslag op basis waarvan we de persoonsgegevens die Klanten ons verstrekken, kunnen verwerken. 

Als u op een link in de Inhoud van onze Klant klikt, kan de Klant cookies (of cookies van derden die namens de Klant optreden) op uw apparaat plaatsen, hetzij via omleidingen voordat u op de bestemmingspagina van de aanbevelingen aankomt, hetzij bij het bereiken van de bestemmingspagina. Dergelijke cookies worden geplaatst om de klanten analyses en personalisatie te bieden met betrekking tot de campagne van de klant (bijvoorbeeld om te zien hoeveel gebruikers de campagne van de klant hebben bekeken). Wij eisen dat onze klanten het gebruik van pixels en/of cookies van derden bekendmaken aan eindgebruikers via de website van hun klant. Aangezien deze cookies en/of pixels naar goeddunken van onze klanten worden toegevoegd, zijn de privacyverklaring en/of het privacybeleid van die klant van toepassing.

8.4 Wanneer u een Prospect bent

Ons verkoop- en marketingteam kan uw gegevens of de gegevens van uw bedrijf online tegenkomen in onze zoektocht naar bedrijven waarvan wij denken dat wij met onze diensten waarde kunnen toevoegen. Daarbij kunnen wij uw naam, zakelijke contactgegevens (zoals het e-mailadres van uw werk), informatie over uw functie en informatie over uw bedrijf in onze systemen opslaan. We houden ook gegevens bij over onze communicatie met u en volgen interacties met onze e-mailberichten (zoals het openen). We doen dit zodat we via e-mail en/of telefoon contact met u kunnen opnemen over onze diensten en onze communicatie met u effectief kunnen opvolgen. Wij doen dit alleen op basis van sales best practices, wat betekent dat wij wel rekening houden met de privacyregels die op u van toepassing zijn op basis van uw inwoners en staatsburgerschap.

8.5 Wanneer u een Klant bent

Onze Klanten zijn onderworpen aan onze Algemene Voorwaarden om gebruik te maken van de diensten van Publitas. Als Klant hebt u zich onderworpen aan onze Overeenkomst inzake gegevensverwerking, waarbij Publitas de verwerker/dienstverlener is (een leverancier die persoonsgegevens verwerkt namens of in opdracht van een verwerkingsverantwoordelijke, of een andere vergelijkbare aanduiding in de wet) en onze Klant (meestal een bedrijf of organisatie) de verwerkingsverantwoordelijke/bedrijfsleider is (de entiteit die beslist hoe en waarom informatie wordt verwerkt) van de informatie die aan Publitas wordt verstrekt via hun gebruik van Publitas. In alle andere gevallen is Publitas de beheerder van de informatie.

Voor Klanten, werknemers van Klanten of toekomstige Klanten, d.w.z. entiteiten waarmee wij een dienstencontract hebben gesloten, verzamelen en gebruiken wij de onderstaande categorieën informatie omdat wij een rechtstreeks contract met u hebben of omdat u werkt voor een bedrijf waarmee wij een contract hebben. Dit omvat informatie die wij nodig hebben om een klantenaccount voor u aan te maken en uw mogelijkheid om in en uit te loggen bij uw klantenaccount te beheren:

 • Informatie over uw browsen, zoals een geanonimiseerd - indien nodig - gepseudonimiseerd IP-adres, sessiecookies, browsertype, internetserviceprovider, besturingssysteem, locale en taalvoorkeuren, identificatienummers gekoppeld aan uw apparaten, informatie over de systeemconfiguratie
 • Identificatiegegevens, zoals voor- en achternaam en e-mailadres, telefoonnummer, u land, gebruikersrol en bedrijfstak, bedrijfsnaam, bedrijfsadres, klant Portal Privileges, Naam
 • Informatie over uw abonnement, zoals het type abonnement, de begin- en einddatum van uw abonnement, het verkeersvolume en de prijzen.
 • Uw wachtwoord voor Publitas (gehasht) - uniek, lang en sterk, alstublieft
 • Informatie met betrekking tot een identiteitsprovider voor authenticatie van derden, zoals Google Authenticator
 • Trackers zoals Google Analytics wanneer wij ons in-app dashboard aan u verstrekken, tenzij u "do not track" heeft ingeschakeld.
 • Als u uw gratis abonnement upgrade naar een betaald abonnement, kunnen we verzamelen:
 • Factuurgegevens, zoals naam, adres en telefoonnummer
 • Financiële informatie, zoals creditcardinformatie die door onze betalingsverwerkers namens ons wordt verzameld, zoals btw-ID, factureringsfrequentie, valuta, factuure-mail, unieke klantidentificatie, bestel-ID, betaalkaartgegevens, datum/tijd/bedrag van de transactie
 • Informatie over het door u gekozen abonnement

Aanvullende informatie die u ons verstrekt door uw gebruik van uw klantenaccount kan zijn

 • Naam en basiscontactinformatie om contact met u op te nemen over uw contract en/of uw klantenrekening en om doeltreffender te reageren op binnenkomende verzoeken.
 • Informatie die u verstrekt in Inhoud
 • Informatie geüpload naar Inhoud, zoals pdf's
 • Andere informatie die u in de inhoud wilt opnemen
 • Beroeps- of arbeidsinformatie, zoals uw titel of functie bij uw bedrijf
 • Alle schriftelijke communicatie met ons zoals chatgesprekken en e-mails
 • Alle andere informatie die u verkiest te verstrekken tijdens het gebruik van onze klantenrekening die u identificeert of die redelijkerwijs met u in verband kan worden gebracht.
 • Wij kunnen uw contactinformatie ook gebruiken om u een klanttevredenheidsonderzoek te sturen nadat u contact met ons hebt gehad.
 • Registratie van onze communicatie met u en bijhouden van interacties met onze e-mailberichten (zoals openen). Wij doen dit zodat wij contact met u kunnen opnemen over onze diensten en onze communicatie met u effectief kunnen opvolgen.
 • Wij kunnen informatie verkrijgen van sociale netwerksites (bv. LinkedIn) om onze communicatie naar u toe relevanter te maken.

U kunt bepaalde persoonsgegevens (zoals uw e-mailadres) verstrekken wanneer u zich aanmeldt voor Publitas Producten of Diensten of anderszins met ons communiceert of in contact treedt. Als u een aanvraag indient om Klant te worden, kunnen we u om aanvullende gegevens vragen. We verzamelen automatisch informatie over de acties van uw gebruikersnaam in de Klantenaccount en het Klantendashboard.

Wij kunnen de bovenstaande persoonsgegevens verzamelen en verwerken om onze verplichtingen uit hoofde van onze overeenkomst als klant (of toekomstige klant) met u na te komen, onder meer om:

 • reageren op uw vragen en verzoeken;
 • om u toegang te geven tot bepaalde functies en voorzieningen van de producten en diensten van Publitas, zoals uw dashboard in uw klantenaccount);
 • uw identiteit te verifiëren; en met u te communiceren over uw klantenaccount of uw gebruik van het systeem, waaronder serviceberichten, incidentele klanttevredenheidsonderzoeken. onze producten en beschikbare promoties die relevant zijn voor uw gebruik van de Publitas diensten.

Wanneer u uw klantenaccount gebruikt, verzamelen wij informatie over hoe u uw klantenaccount gebruikt. Dit omvat cookies, datum en tijd van toegang, navigatiegebeurtenissen en muisklikken. Wij kunnen deze informatie gebruiken om ervoor te zorgen dat u alleen relevante serviceberichten ontvangt (bijvoorbeeld over functies die u daadwerkelijk gebruikt) en om het gebruik van de dienst te analyseren en verbeteringen aan te brengen.

Wanneer u uw klantenrekening afsluit, bewaren wij informatie zo lang als nodig is voor administratieve en wettelijke doeleinden.

8.6 als u een kandidaat bent

Wanneer u solliciteert naar een baan slaan wij uw naam, contactgegevens (zoals e-mailadres) en loopbaangeschiedenis en interesses op in onze systemen. We bewaren ook gegevens over onze communicatie met u. Dit doen we zodat we contact met u kunnen opnemen over relevante functies bij ons bedrijf en onze communicatie met u effectief kunnen opvolgen.

Omdat meer dan 50% van het bedrijf locatie-onafhankelijk werkt, omvat ons sollicitatieproces meestal videogesprekken die we kunnen opnemen om ze te delen met teamleden of andere mensen die relevant zijn voor de functie waarop je solliciteert. Wij informeren u altijd over de mogelijkheid van opname in uw uitnodiging en nogmaals voor of aan het begin van het gesprek.

Alle aanvullende informatie die u tijdens het sollicitatieproces verstrekt, wordt alleen gebruikt ten behoeve van het sollicitatieproces en zal nooit buiten Publitas worden gedeeld.

Omdat we altijd op zoek zijn naar talent, is het mogelijk dat we uw gegevens tegenkomen op een sociale netwerksite of een andere website en dat we van daaruit toegang krijgen tot alle informatie. We kunnen deze informatie opslaan voor het geval we een vacature hebben waarvoor u geschikt zou zijn. We bewaren ook gegevens over onze communicatie met u met betrekking tot aanwerving. We doen dit zodat we contact met u kunnen opnemen over relevante functies bij ons bedrijf en onze communicatie met u effectief kunnen opvolgen. Als we dat doen, zullen we uw toestemming vragen voor de verwerking van uw persoonsgegevens voor uitsluitend wervings- en analysedoeleinden.

Wanneer u naar een functie solliciteert, vragen wij toestemming om uw persoonlijke gegevens met betrekking tot uw sollicitatie gedurende twee jaar op te slaan. Hierdoor kunnen wij u in gedachten houden als kandidaat voor toekomstige functies. Als u dit niet wilt, kunt u het opslaan van uw gegevens gedurende twee jaar weigeren. U kunt te allen tijde verzoeken uw gegevens te verwijderen of uw toestemming in te trekken door contact op te nemen via de daarvoor bestemde link in onze e-mail footer of via privacy@publitas.com of rechtstreeks per e-mail aan de recruiter met wie u contact heeft gehad. Wij zullen uw gegevens echter wel bewaren zolang dat nodig is voor administratieve en juridische doeleinden.

9. Hoe kunnen we informatie delen?

Wij moeten de informatie die wij over u verzamelen openbaar maken om onze diensten soepel te laten verlopen en om ons bedrijf onder de volgende voorwaarden te laten functioneren. Wij gebruiken en onthullen de categorieën informatie die wij van en over u verzamelen in overeenstemming met de verschillende zakelijke doeleinden die wij in deze Privacyverklaring bespreken. Wij maken uw informatie niet bekend aan derden voor hun eigen direct marketing doeleinden.

 • Dienstverleners en subverwerkers: Wij kunnen uw gegevens toegankelijk maken of bekendmaken aan geselecteerde derden die de gegevens namens ons gebruiken om te helpen bij het verlenen van onze diensten en onze websites. Deze derden leveren een verscheidenheid aan diensten aan ons, waaronder zonder beperking verkoop, marketing, levering van inhoud en functies, reclame, analyse, onderzoek, gegevensopslag, beveiliging, fraudepreventie en andere diensten. Een lijst van onze subverwerkers vindt u hier.
 • Reclame en marketing: We kunnen verzamelde informatie verstrekken aan serviceproviders, die deze informatie in niet-geïdentificeerde vorm kunnen "matchen" met cookies (of identificatiecodes voor mobiele advertenties) en andere bedrijfseigen ID's, zodat Publitas u relevantere advertenties kan aanbieden wanneer u andere websites bezoekt.
 • Omdat u ons dat vraagt: We kunnen uw gegevens bekendmaken aan derden wanneer u ons daarom vraagt. Dit geldt ook wanneer u Publitas verbindt met andere tools via onze beschikbare integraties.
 • In overeenstemming met uw instellingen binnen onze diensten: Houd er rekening mee dat de informatie die u indient via en plaatst op uw Klantenaccount zichtbaar kan zijn voor andere gebruikers in uw werkruimte, team, divisie of organisatie, afhankelijk van de specifieke instellingen die u hebt geselecteerd en of er een organisatie is aangemaakt voor uw domein.
 • Filialen en dochterondernemingen: We kunnen de informatie die we verzamelen openbaar maken binnen de Publitas bedrijvenfamilie om Publitas diensten aan u te leveren. 
 • Bedrijfsoverdrachten: Als het eigendom van al of vrijwel al onze activiteiten verandert, of als al of een deel van onze activa wordt verkocht als onderdeel van een faillissement of andere procedure, kunnen wij uw informatie overdragen aan de nieuwe eigenaar zodat de diensten kunnen blijven functioneren. In een dergelijk geval blijven uw gegevens onderworpen aan de beloften en verplichtingen in deze Privacyverklaring totdat de overnemende partij deze bijwerkt. Als voor een dergelijke overdracht aanvullende verplichte beperkingen gelden op grond van toepasselijke wetten of overeenkomsten, zal Publitas zich houden aan die beperkingen.
 • Naleving van wettelijke verplichtingen: Om te goeder trouw te voldoen aan een geldige wettelijke dagvaarding, verzoek of ander wettig proces dat voldoet aan de vereisten van onze ISO 27001-certificering. Wij zullen personen of klanten van dat verzoek in kennis stellen, tenzij: het ons bij wet of gerechtelijk bevel verboden is dit te doen; of er sprake is van uitzonderlijke omstandigheden, zoals een noodsituatie met gevaar voor lichamelijk letsel of de dood van een persoon of groep personen of mogelijke schade aan minderjarigen.

10. Hoe lang bewaren wij uw gegevens?

Tenzij anders vermeld in dit Privacybeleid, worden persoonsgegevens bewaard in overeenstemming met ons interne bewaarbeleid en alleen zolang als nodig is voor de legitieme verwerkingsdoeleinden of als nodig is om te voldoen aan een andere wettelijke verplichting.De bewaartermijn voor elk van de cookies die Publitas gebruikt (hetzij onze eigen cookies of namens ons door derden) staat vermeld in het Cookiebeleid. Daarnaast bewaren we geen enkel individueel gegeven over een Gebruiker langer dan 13 maanden. Als UUID 48939295 bijvoorbeeld op 31 december 2022 een Inhoud van Aldi leest, maakt die Inhoud op 1 februari 2013 geen deel meer uit van het profiel van UUID 48939295. Publitas hanteert ook een beleid voor het bewaren van gegevens waarin de bewaartermijn voor persoonlijke gegevens is vastgelegd op basis van onze analyse van hoe lang de specifieke gegevens redelijkerwijs nodig zijn voor wettelijke of zakelijke doeleinden. Wanneer we persoonlijke gegevens niet langer nodig hebben, verwijderen of vernietigen we deze op veilige wijze. Geaggregeerde gegevens, die geen apparaat/browser (of individu) kunnen identificeren en die worden gebruikt voor rapportage en analyse, worden bewaard zolang dat commercieel noodzakelijk is.

11. De rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens

Wij verwerken persoonsgegevens op basis van de volgende rechtsgronden:

Om een contract na te komen of stappen te ondernemen in verband met een contract, waaronder:

 1. Een kerninfrastructuur creëren om onze diensten te verlenen, inclusief inzichten in de prestaties ervan
 2. Analytics om de dienst te verbeteren, inclusief het verzamelen van feedback;
 3. Verificatie van uw identiteit en andere beveiligingsdoeleinden of auditing
 4. Het verrichten van betalingen en andere noodzakelijke stappen voor de boekhouding
 5. met u communiceren

Om de activiteiten van Publitas uit te voeren en onze legitieme belangen te behartigen bij de marketing van onze activiteiten, om ervoor te zorgen dat we onze activiteiten uitvoeren in overeenstemming met onze doelstellingen, om onze diensten te verbeteren en te ontwikkelen en om onze administratie accuraat en up-to-date te houden. Dit omvat:

 1. uw gegevens te gebruiken om de door u gevraagde diensten te verlenen en te reageren op eventuele opmerkingen of klachten die u ons toestuurt;
 2. het personaliseren van uw ervaring op onze websites en in de dienst waarvoor u zich wenst in te schrijven om ons te helpen beter in te spelen op uw individuele behoeften;
 3. het richten van reclame op personen met vergelijkbare interesses of kenmerken via diensten die door derden worden aangeboden;
 4. het ontwikkelen van nieuwe producten of diensten of het uitvoeren van analyses om de huidige diensten te verbeteren;
 5. het beoordelen van het gebruik en de werking van onze websites en het analyseren en verbeteren van onze websites (wij streven er voortdurend naar onze websites te verbeteren op basis van de informatie en feedback die wij van u ontvangen);
 6. contact met u op te nemen voor legitieme zakelijke doeleinden, zoals het informeren over belangrijke veranderingen, nieuws en updates;
 7. het gebruik van persoonsgegevens om personen uit te nodigen deel te nemen aan marktonderzoek wanneer toestemming niet vereist is door de toepasselijke wetgeving, voor direct-marketingdoeleinden;
 8. het beschermen van de veiligheid en functionaliteit van onze websites, inclusief het gebruik van door u verstrekte persoonlijke informatie om eventuele klachten van u of van anderen over onze websites of onze diensten te onderzoeken.

Wij vragen uw toestemming voor het gebruik van niet-functionele cookies, met uitzondering van onze eigen analytische cookies en A/B-testcookies met beperkte impact. Zie ons Cookiebeleid, dat van tijd tot tijd zal worden bijgewerkt, voor een gedetailleerde lijst van cookies van eerste en derde partijen (en de bijbehorende bewaartermijnen) en soortgelijke technologieën die kunnen worden gebruikt wanneer u onze websites bezoekt. Wij voeren afwegingstoetsen uit voor de gegevensverwerking die wij uitvoeren op basis van onze legitieme belangen zoals hierboven beschreven. Voor meer details over de door ons uitgevoerde afwegingstoetsen kunt u contact met ons opnemen via privacy@publitas.com. U kunt ook het recht hebben om bezwaar te maken tegen ons gebruik van uw persoonsgegevens op basis van onze legitieme belangen zoals beschreven aan het begin van dit Privacybeleid.

Wij vragen om toestemming wanneer dit vereist wordt door de toepasselijke wetgeving en wij de gegevens gebruiken voor het doel dat wij dan uitleggen.

12. Beveiligingsmaatregelen, doorgifte buiten de EER, uitwisseling en bewaring van gegevens

12.1 Veiligheid

Publitas heeft een speciaal beveiligingsteam. De persoonlijke gegevens die we verzamelen, worden streng gecontroleerd en opgeslagen in beveiligde databases met firewalls en strikt beperkte en gecontroleerde toegangsrechten. Zie onze beveiligingsnormen voor meer informatie.

Klanten hebben toegang tot bepaalde met een wachtwoord beveiligde functies van hun klantenaccount. Klanten zijn verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van dit wachtwoord en voor het waarborgen van hetzelfde voor hun werknemers en/of hun agenten. Vergeet niet dat de overdracht van informatie via het internet helaas nooit volledig veilig is. Een veel voorkomende internetzwendel staat bekend als "spoofing" of "phishing". Dit gebeurt wanneer u een e-mail ontvangt van wat een legitieme bron lijkt en u om persoonlijke gegevens vraagt. Houd er rekening mee dat wij u geen e-mails zullen sturen waarin u wordt gevraagd creditcard- of bankgegevens of andere persoonlijke gegevens te verifiëren. Als u ooit een e-mail ontvangt die van ons lijkt te zijn en waarin u om dergelijke informatie wordt gevraagd, reageer er dan niet op en klik niet op de links in de e-mail. Stuur de e-mail in plaats daarvan door naar privacy@publitas.com, aangezien wij gevallen van mogelijke internetfraude zullen onderzoeken.

12.2 Aggregatie, desidentificatie en anonimisering

Wij kunnen informatie met betrekking tot uw gebruik van onze websites of inhoud (zoals het aantal taken of projecten dat u hebt gemaakt) samenvoegen en/of de-identificeren, zodat dergelijke informatie niet langer aan u of uw apparaat kan worden gekoppeld. Wij kunnen dergelijke geaggregeerde en gedeïdentificeerde gegevens voor elk doel gebruiken, met inbegrip van maar niet beperkt tot onderzoek en marketingdoeleinden en kunnen dergelijke gegevens ook bekendmaken aan derden, met inbegrip van klanten. 

Wij baseren ons anonimiseringsproces op WP 216 van de Art. 29 en de stand van de techniek, met als doel dat heridentificatie van persoonsgegevens niet haalbaar is omdat de persoonlijke referentie alleen kan worden hersteld met een onevenredige inspanning in termen van tijd, kosten en mankracht. Door de aard van de anonimisering en de aggregatie van de gegevens (met dien verstande dat de persoonsgegevens zodanig worden gewijzigd dat de individuele informatie over persoonlijke of feitelijke omstandigheden niet meer aan een specifieke of identificeerbare natuurlijke persoon kan worden toegeschreven of slechts met een onevenredige inspanning in termen van tijd, kosten en arbeid aan een specifieke of identificeerbare natuurlijke persoon kan worden toegeschreven) is het niet meer mogelijk conclusies te trekken over de overeenkomstige oorsprong van de gegevens.

12.3 Doorgifte van gegevens buiten de EU/EER

Wanneer wij persoonsgegevens doorgeven vanuit de Europese Economische Ruimte (EER) zullen wij ervoor zorgen dat dergelijke overdrachten in overeenstemming zijn met de relevante wetgeving inzake gegevensbescherming, inclusief, indien van toepassing, een positieve beschikking van de Europese Commissie inzake adequaatheid krachtens artikel 25, lid 6, van Richtlijn 95/46/EG of artikel 45 van de GDPR. Met andere woorden, onze maatregelen zijn bedoeld om ervoor te zorgen dat de ontvangers van uw persoonsgegevens deze beschermen.

De vereisten van zowel de GDPR als de CCPA zijn veelomvattend, maar de wet- en regelgeving blijft zich ontwikkelen op het gebied van privacy en gegevensbescherming - en niet alleen in de EU of de Verenigde Staten. Naarmate gegevensbeschermingsautoriteiten en toezichthouders de GDPR, CCPA en andere bestaande wetten inzake gegevensbescherming in de wereld interpreteren en richtlijnen uitvaardigen, en naarmate landen nieuwe wetten inzake gegevensbescherming aannemen, zullen wij deze ontwikkelingen op de voet blijven volgen en ons programma evalueren op eventuele wijzigingen of verbeteringen.

13. Kinderen en gevoelige gegevens

13.1 Kinderen

Geen van onze websites is opzettelijk gericht op kinderen jonger dan 16 jaar. Onze Klanten kunnen zich (specifiek) richten op kinderen onder de 16 jaar. Wij verzamelen niet bewust persoonsgegevens van personen jonger dan 16 jaar, maar kunnen dit wel doen in naam van onze Klant als hun verwerker. Neem contact op met onze Klant voor meer informatie, aangezien deze Privacyverklaring niet van toepassing is op en geen betrekking heeft op de verwerking van uw gegevens door derden via uw gebruik van integraties van derden die via onze inhoud beschikbaar zijn.

13.2 Gevoelige gegevens

Wij verzamelen niet bewust gevoelige gegevens, maar kunnen dit wel doen in naam van onze klant als hun verwerker. Neem contact op met onze Klant voor meer informatie, aangezien deze Privacyverklaring niet van toepassing is op en geen betrekking heeft op de verwerking van uw gegevens door derden via uw gebruik van integraties van derden die beschikbaar zijn via onze inhoud.

14. Uw rechten 

Onze Servicevoorwaarden regelen uw gebruik van Publitas software op websites van klanten en zijn van toepassing op u wanneer u interactie heeft met Publitas software op websites van klanten. U kunt te allen tijde stoppen met het gebruik van Publitas software en websites van klanten. Als u dat doet, kunt u ook alle cookies verwijderen die wij hebben geplaatst op een apparaat dat wordt gebruikt voor toegang tot websites van Klanten. Ook al hebt u zich afgemeld voor gepersonaliseerde aanbevelingen van onze klanten, dan nog wordt uw lokale opslag niet automatisch gewist en moet u deze dus op browserniveau wissen als aanvulling op uw afmelding. Vergeet niet dat wij altijd uw IP-adres moeten identificeren of cookies moeten gebruiken die tijdelijk in ons systeem worden opgeslagen voor veiligheidsdoeleinden, om uw toestemming voor cookies te controleren en om het gebruik van deze website mogelijk te maken.

Als u e-mails van Publitas ontvangt, kunt u zich afmelden via een koppeling in de e-mail. Als u zich uitschrijft, wordt u niet uitgesloten van kennisgevingen die essentieel of wettelijk verplicht zijn om u diensten van Publitas te leveren, zoals facturen of updates van het Privacybeleid en dergelijke. De rechtsgrondslag van Publitas voor de verwerking van persoonsgegevens van Klanten is contractueel. 

Als u als klant uw gegevens wilt controleren, corrigeren, bijwerken of deactiveren, kunt u naar de klantenaccount gaan om uw profielvoorkeuren te bewerken of contact met ons opnemen via privacy@publitas.com. 

Als u één op één contact hebt met iemand van Publitas, bijvoorbeeld via e-mail, een social media platform (bijv. LinkedIn) of aan de telefoon, kunt u zich afmelden door ons dat tijdens dat gesprek te vertellen. U kunt ook een verzoek sturen naar privacy@publitas.com en verzoeken om verwijdering van al uw persoonlijke gegevens.

Publitas biedt specifieke aanvullende rechten voor betrokkenen uit Europese landen die contact hebben met Publitas. In dit Privacybeleid worden onder betrokkenen uit Europese landen verstaan: burgers uit de Europese Economische Ruimte (EER), de Europese Vrijhandelsassociatie (EVA), Zwitserland en het Verenigd Koninkrijk. Zoals het recht op toegang, rectificatie, bezwaar, klacht, wissing en blokkering. Meer in het bijzonder en onder bepaalde omstandigheden:

 • het recht om informatie te vragen over of en welke persoonsgegevens door ons worden verwerkt, en het recht om te eisen dat persoonsgegevens worden gecorrigeerd of gewijzigd.
 • het recht te verzoeken dat persoonsgegevens worden gewist.
 • het recht te eisen dat de verwerking van persoonsgegevens wordt beperkt.
 • uw toestemming voor de verwerking en het gebruik van uw gegevens te allen tijde geheel of gedeeltelijk intrekken met toekomstige toepassing.
 • het recht hebben om uw persoonsgegevens te verkrijgen in een gangbaar, gestructureerd en machinaal leesbaar formaat.
 • contact opnemen met het privacyteam als er vragen, opmerkingen, klachten of verzoeken zijn in verband met onze verklaring over gegevensbescherming en de verwerking van uw persoonsgegevens.
 • het recht om een klacht in te dienen bij de verantwoordelijke toezichthoudende autoriteit indien u van mening bent dat de verwerking van uw persoonsgegevens in strijd is met de wetgeving.

Stuur een e-mail naar privacy@publitas.com met vragen over de uitoefening van een van de bovenstaande rechten.

Als inwoner van Californië heeft u de onderstaande rechten. "Persoonlijke informatie" heeft de betekenis die wordt gegeven in de California Consumer Privacy Act van 2018 ("CCPA"), maar omvat geen informatie die is vrijgesteld van de reikwijdte van de CCPA. Deze rechten zijn niet absoluut, en in bepaalde gevallen kunnen we uw verzoek afwijzen zoals toegestaan door de wet.

 • Informatie. U kunt de volgende informatie opvragen over hoe wij uw Persoonsgegevens in de afgelopen 12 maanden hebben verzameld en gebruikt:
  • De categorieën Persoonsgegevens die wij hebben verzameld.
  • De categorieën van bronnen waarvan wij Persoonsgegevens hebben verzameld.
  • Het zakelijke of commerciële doel voor het verzamelen en/of verkopen van Persoonsgegevens.
  • De categorieën van derden met wie wij Persoonsgegevens delen.
  • Of wij uw Persoonsgegevens hebben bekendgemaakt voor een zakelijk doel, en zo ja, de categorieën van Persoonsgegevens die door elke categorie van derde ontvanger zijn ontvangen.
  • Of wij uw Persoonsgegevens hebben verkocht, en zo ja, de categorieën van Persoonsgegevens die elke categorie van derde ontvanger heeft ontvangen.
 • Toegang. U kunt een kopie aanvragen van de Persoonsgegevens die wij over u hebben verzameld gedurende de afgelopen 12 maanden.
 • Verwijdering. U kunt ons vragen de Persoonsgegevens die wij van u hebben verzameld te verwijderen.
 • Opt-out van verkoop. Indien wij uw Persoonlijke Informatie verkopen, kunt u zich afmelden. Bovendien, als u ons opdraagt uw Persoonlijke Informatie niet te verkopen, zullen wij dit beschouwen als een verzoek overeenkomstig de "Shine the Light" wet van Californië om te stoppen met het delen van uw persoonlijke informatie die onder die wet valt met derden voor hun direct marketing doeleinden.
 • Opt-in. Wij verbieden onze uitgevers- en reclameklanten contractueel om onze technologie te plaatsen op pagina's die gericht zijn op personen jonger dan 16 jaar. Indien wij vernemen dat u jonger bent dan 16 jaar, zullen wij uw toestemming vragen (of indien u jonger bent dan 13 jaar, de toestemming van uw ouder of voogd) om uw Persoonsgegevens te verkopen alvorens wij dit doen.
 • Non-discriminatie. U hebt het recht om de hierboven beschreven rechten zonder discriminatie uit te oefenen. Dit betekent dat wij u niet zullen straffen voor het uitoefenen van uw rechten door acties zoals het weigeren van diensten; het verhogen van de prijs/tarief van diensten; het verlagen van de kwaliteit van diensten; of het suggereren dat wij u kunnen straffen zoals hierboven beschreven voor het uitoefenen van uw rechten.

U kunt uw Californische privacyrechten uitoefenen door een e-mail te sturen naar privacy@publitas.com

15. Hoe dit privacybeleid kan veranderen

Wij kunnen dit Privacybeleid van tijd tot tijd wijzigen. Wij zullen een opvallend bericht plaatsen dat zichtbaar is voor u als bezoeker van de site of als klant, maar wij beschikken niet over een middel om Contentlezers via een bericht op de hoogte te stellen van een update. U moet hier regelmatig controleren of het privacybeleid is bijgewerkt, aangezien wij altijd de datum van de laatste wijziging van het privacybeleid bovenaan de pagina weergeven, zodat u kunt zien wanneer het voor het laatst is bijgewerkt.